Flyttet trening

På grunn av håndballkamp har vi trening kl. 19.30 denne onsdagen.
Fredag er det ingen trening på grunn av skolefri. Vi starter da opp med de nye treningstidene på mandag.